AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR NEOROL

Pasza dla brojlerów BROJLER GROWER

Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla brojlerów kurzych od 13-go dnia życia do 5 dni przed ubojem.

Pasza dla brojlerów BROJLER STARTER

Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla brojlerów kurzych do 12-go dnia życia.